Samvær og Korona

Det er mange foreldre som synes det er utfordrende å vite hvordan man skal forholde seg til samvær under den rådende pandemien.

Mange advokater har etterspurt klarere retningslinjer fra myndighetene og nå har de endelig kommet.

Utgangspunktet er klart; samværsretten skal respekteres og avtaler om samvær / delt bosted skal gjennomføres.

Departementet skriver:

Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt. Rådene om å unngå innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige endrer ikke på dette. Det betyr at barnet og/eller foreldrene kan reise innenlands for å være sammen. Offentlig transport bør unngås dersom det er mulig.

Nå er det selvsagt slik at noen samvær må utgå dersom det foreligger forhold som tilsier dette. Departementet skriver:

Generelle råd om smitteverntiltak for barn som veksler mellom flere hjem

Selv om utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt, kan tiltak for å hindre smittespredning fastsatt av myndighetene sette begrensninger. Her følger noen generelle råd:

Dette innebærer etter mitt skjønn at det ikke er grunnlag for å nekte samvær dersom det ikke foreligger overnevnte forhold som gjør samvær utilrådelig. Videre er det også verdt å merke seg at lokale ferdselsrestriksjoner ikke skal være til hinder for samvær.

Du kan selv lese retningslinjene på departementets side.