Samvær og Korona

Samvær og Korona

Det er mange foreldre som synes det er utfordrende å vite hvordan man skal forholde seg til samvær under den rådende pandemien.

Mange advokater har etterspurt klarere retningslinjer fra myndighetene og nå har de endelig kommet.

Utgangspunktet er klart; samværsretten skal respekteres og avtaler om samvær / delt bosted skal gjennomføres.

Departementet skriver:

Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt. Rådene om å unngå innenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige endrer ikke på dette. Det betyr at barnet og/eller foreldrene kan reise innenlands for å være sammen. Offentlig transport bør unngås dersom det er mulig.

Nå er det selvsagt slik at noen samvær må utgå dersom det foreligger forhold som tilsier dette. Departementet skriver:

Generelle råd om smitteverntiltak for barn som veksler mellom flere hjem

Selv om utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt, kan tiltak for å hindre smittespredning fastsatt av myndighetene sette begrensninger. Her følger noen generelle råd:

  • Dersom en av foreldrene eller barnet har fått påvist koronavirus, må avtalte ordninger tilpasses de reglene som gjelder for isolering. Barn frarådes å dra til et hjem hvor det er påvist koronavirus eller helsepersonell mistenker smitte.
  • Dersom barnet eller foreldrene er ilagt karantene (etter reise eller kontakt med noen som er smittet), kan barnet i utgangspunktet veksle mellom hjemmene som normalt.
  • For barn eller foreldre som er i risikogrupper er det viktig å følge Folkehelseinstituttets råd. Les mer om rådene her. Så lenge barn eller foreldre er friske og uten symptomer, kan barnet være sammen med foreldrene som normalt.

Dette innebærer etter mitt skjønn at det ikke er grunnlag for å nekte samvær dersom det ikke foreligger overnevnte forhold som gjør samvær utilrådelig. Videre er det også verdt å merke seg at lokale ferdselsrestriksjoner ikke skal være til hinder for samvær.

Du kan selv lese retningslinjene på departementets side.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale