Om Advokat Tom Schjelderup Mathiesen

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen er et lite advokatfirma som startet opp i 2006. Firmaet har siden oppstarten vært i kontorfellesskapet med advokat Henrik Grønhaug som er ekspert på forsikring-, trygd- og erstatningsrett.

I 2012 ble vi en del av Advokatfellesskapet Tetzschner & co som holder til i Halden og Oslo. I dag er hovedkontoret lokalisert i Halden.

Advokat Mathiesen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har i tillegg studert menneskerettigheter ved universitet i Utrecht, Nederland. Han har arbeidserfaring fra både det offentlige og det private.

Han har blant annet jobbet i barneverntjenesten og har vært prosjektleder for organiseringen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Mathiesen har arbeidet som advokat/ advokatfullmektig siden 2003. Som advokat har Mathiesen arbeidet særlig innenfor barne- og strafferett, men påtar seg også oppdrag innenfor andre rettsområder. Han har omfattende prosedyre erfaring fra både domstolene og Barnevern- og helsenemnda.

Mathiesen har i tillegg vært styreleder for barnevernsinstitusjonen Uniped AS siden 2013 og er for tiden varastyremedlem i Advokatforeningen Østfold og Follo krets.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen innehar tillatelse til å drive advokatvirksomhet. Tillatelsen er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesens tittel er advokat. Dette er en yrkestittel. Tittelen er gitt i Norge og Advokat Tom Schjelderup Mathiesen er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen har til enhver tid tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret i Norge. Sikkerhetsstiller er: Gjensidige Forsikring ASA. Kontaktinformsjonen til sikkerhetsstiller er:

Gjensidige Forsikring ASA, Pb 700 Sentrum, 0106 OSLO,
org.nr. 995 568 217.

Om klageordning se her