Om Advokat Tom Schjelderup Mathiesen

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen er et lite advokatfirma som startet opp i 2006. Firmaet har siden oppstarten vært i kontorfellesskapet med advokat Henrik Grønhaug som er ekspert på forsikring-, trygd- og erstatningsrett.

I 2012 ble vi en del av Advokatfellesskapet Tetzschner & co som holder til i Halden og Oslo.

Advokat Mathiesen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har i tillegg studert menneskerettigheter ved universitet i Utrecht, Nederland. Han har arbeidserfaring fra både det offentlige og det private.

Han har blant annet jobbet i barneverntjenesten og har vært prosjektleder for organiseringen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Mathiesen har arbeidet som advokat/ advokatfullmektig siden 2003.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen innehar tillatelse til å drive advokatvirksomhet. Tillatelsen er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesens tittel er advokat. Dette er en yrkestittel. Tittelen er gitt i Norge og Advokat Tom Schjelderup Mathiesen er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Advokat Tom Schjelderup Mathiesen har til enhver tid tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret i Norge. Sikkerhetsstiller er: Chartis Europe S.A. Kontaktinformsjonen til sikkerhetsstiller er:

Chartis Europe S.A.
Fridtjof Nansens plass. 4
PB 1588 Vika
0118 Oslo
NORWAY
Tel No: +47 22 00 20 20
Fax No: +47 22 00 20 21

Om klageordning se her